Amenzi usturătoare după 15 mai! La ce sume pot ajunge sancțiunile în starea de alertă

Foto: MoiraM / Alamy / Profimedia

Ridicarea parțială a restricțiilor, după data de 15 mai, odată cu trecerea de la starea de urgență la cea de alertă, nu aduce o îmblânzire a sancțiunilor. În proiectul de lege adoptat în sedința de guvern de luni sunt prevăzute amenzi dure. Oficialii trebuie să individualizeze amenzile și să vină cu legi prin care să stabilească exact contravențiile și cuantumul lor.

Regimul contravenţiilor s-a schimbat şi a fost pus în acord cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, prin proiectul de lege pentru reglementarea stării de alertă, a anunțat Guvernul. Proiectul a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare în regim de urgenţă. Potrivit proiectului de lege, prezentat de Agerpres, capitolul sancțiuni prevede:

Capitolul 4 – Răspunderi şi sancţiuni

Art. 60 – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundereadisciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Art. 61 – (1) Nerespectarea prevederilor art.16 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii de muncă.

Art. 61 – Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 62 – (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege.
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevăzute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat.

Art. 63 – Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.61 intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi.

Într-o intervenție la 12, avocatul Cristian Ene a afirmat că ordonața invocat de guvern este valabilă, iar dacă se dorește o actualizare a prevederilor ei, acest lucru se poate face prin altă ordonanță. Ene a mai precizat că Parlamentul sau Avocatul poporului pot ataca la Curtea Constituțională prevedirile din proiectul de lege.

Parteneri