Coronavirus România: Ministerul Educației a anunţat modificări la Evaluarea Națională

Foto: banatulazi.ro

Evaluare Națională 2020. Ministerul Educației informează că metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) – anul școlar 2019-2020 – a fost actualizată.

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar.

Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19, relatează Observator.

Modificări și completări Evaluare Națională

– Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

– Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.

– Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținurile ce urmau a fi parcurse în semestrul al II-lea.

– Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

– Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

– Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

– Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.

Calendarul Evaluării Naționale 2020

2 – 5 iunie – înscrierea elevilor

15 iunie – probă scrisă: Limba și literatura română

17 iunie – probă scrisă: Matematică

18 iunie – probă scrisă: Limba și literatura maternă

22 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

22 iunie (orele 16:00 – 19:00), 23 iunie (orele 8:00 – 12:00) – Depunerea contestațiilor

23-26 iunie – Soluționarea contestațiilor

27 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Parteneri