Declaraţia pe propria răspundere nu mai este suficientă! Ce trebuie să avem la noi dacă părăsim localitatea

foto: autoexpert.ro

Poliția Română a făcut un anunț de ultimă oră cu privire la deplasarea în afara localității, în plină stare de alertă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, declarația pe propria răspundere nu este suficientă pentru a părăsit localitatea.

Potrivit ultimelor informațiilor oferite de Poliția Română, pentru justificarea deplasării în afara localității persoanele trebuie să prezinte legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, sau o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil, conform Ciao.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
 2. desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 4. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 5. deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 6. deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 7. deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
 8. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 9. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 10. deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;
 11. deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
 12. deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 13. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință

Parteneri