Pe 12 noiembrie, creștinii fac prăznuirea Sfântului Atanasie Todoran

Pe 12 noiembrie, creștinii fac prăznuirea Sfântului Atanasie Todoran. Născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăutei, a făcut parte dintr-un regiment așezat lângă Viena.

Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu

Pe 12 noiembrie, creștinii fac prăznuirea Sfântului Atanasie Todoran. Născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăutei, a făcut parte dintr-un regiment așezat lângă Viena.

Potrivit crestinortodox.ro, Atanasie a fost martirizat prin spânzurare, alături de Vasile Dumitru din Mocod, Grigore Manu din Zagra și Vasile Oichi din Telciu, pentru revolta de pe 10 mai 1763.

În această zi, este bine să închinăm o rugăciune, care aduce mântuirea poporului român, dar nu numai.

Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit în Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.

Parteneri